Van den Born  
  Van den Born, advies en interimmanagement is
een onderneming in de Zorgsector (Jeugdzorg,
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheids-
zorg) en Welzijnssector (WMO prestatievelden
kinderen en Jeugd).